Ikon för Rikstermbanken

Världsbanken

svensk term: Världsbanken
förklaring:

En institution som skapades tillsammans med internationella valutafonden vid Bretton Woods 1944 och startade 1946. Världsbanken har tre huvudverksamheter: International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, the International Development Agency, IDA, och the International Finance Corporation, IFC. Tillsammans arbetar dessa tre för ekonomisk utveckling i världens fattiga länder mestadels genom lån med långa löptider. Dessa lån uppgår till i genomsnitt 30 miljarder dollar per år till ett hundratal länder.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010