Ikon för Rikstermbanken

Uruguayrundan

svensk term: Uruguayrundan
förklaring:

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTO som ägde rum under perioden 1986 till 1994. Det var under denna förhandlingsrunda som GATT omformades till att bli WTO.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010