Ikon för Rikstermbanken

UNCTAD

svensk term: UNCTAD
förklaring:

FN:s konferens för handel och utveckling, som har till syfte att bidra till ökad internationell handel, särskilt mellan länder i olika stadier av utveckling, och att därmed bidra till en snabbare ekonomisk utveckling för utvecklingsländerna.

engelska termer: United Nations Conference on Trade and Development
UNCTAD
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010