Ikon för Rikstermbanken

Tokyorundan

svensk term: Tokyorundan
förklaring:

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTO som ägde rum under perioden 1973 till 1979.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010