Ikon för Rikstermbanken

TRIPS

svensk term: TRIPS
förklaring:

TRIPS är ett av de tre huvudavtalen i WTO. Avtalet handlar om så kallad handelsrelaterad immaterialrätt. Det omfattar bl.a. skydd för upphovsrätt, patent och varumärken och för flertalet av dessa rättigheter fastställs högre skyddsnormer än i de immaterialrättsliga konventionerna. De två andra huvudavtalen i WTO är varuhandelsavtalet, tidigare GATT, och tjänstehandelsavtalet, GATS.

engelska termer: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRIPS
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010