Ikon för Rikstermbanken

TCW-index

svensk term: TCW-index
förklaring:

Ett konkurrensviktat växelkursindex som Internationella valutafonden, IMF, beräknar. TCW står för Total Competitiveness Weights. TCW-index är ett sätt att mäta kronans värde mot andra valutor, kronan viktas mot 21 andra valutor för att utvärdera hur konkurrenskraftig den svenska valutan är.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010