Ikon för Rikstermbanken

Stibor

svenska termer: Stibor
Stockholm Interbank Offered Rate
förklaring:

Ett genomsnitt av de räntor till vilka de svenska affärsbankerna lånar av varandra.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010