Ikon för Rikstermbanken

SCB

svenska termer: SCB
Statistiska centralbyrån
förklaring:

Den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken och annan statlig statistik i Sverige.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010