Ikon för Rikstermbanken

OECD

svensk term: OECD
förklaring:

Bildades 1948 för att främja återuppbyggandet av Europa efter andra världskriget med hjälp av Marshallplanen. Är idag ett samarbetsorgan för 35 industriländers regeringar och har sitt säte i Paris. OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och ett organ för analyser inom alla områden som påverkar ekonomin och den ekonomiska utvecklingen främst i medlemsländerna. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.

engelska termer: Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010