Ikon för Rikstermbanken

Maastrichtkriterierna

svenska termer: Maastrichtkriterierna
konvergenskriterierna
förklaring:

De fem kriterier som avgör huruvida ett EU-land är redo att anta euron som sin valuta; Prisstabilitet, Underskott i den offentliga sektorns finanser, Offentlig skuld, Räntenivå och Stabil växelkurs.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010