Ikon för Rikstermbanken

MGN

svenska termer: MGN
mest gynnad nation
förklaring:

Grundläggande handelspolitisk princip i WTO som innebär att varje fördel som något medlemsland ger till ett annat medlemsland, t.ex. tullreduktion, omedelbart och villkorligt ska tillfalla alla övriga medlemsländer i WTO. Undantag från klausulen kan göras för tullunioner, frihandelsområden, särskild och förmånlig behandling av u-länder samt på tjänsteområdet för ekonomiska och regionala integrationsarrangemang, t.ex. den nordiska arbetsmarknaden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010