Ikon för Rikstermbanken

Lissabonstrategin

svensk term: Lissabonstrategin
förklaring:

För att kunna konkurrera med andra stora globala aktörer måste EU ha en modern och effektiv ekonomi. Vid sitt möte i Lissabon i mars 2000 slog EU:s politiska ledare fast ett nytt mål, nämligen att EU inom ett årtionde skull bli ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”. EU:s ledare kom även överens om en detaljerad strategi för att uppnå detta mål. Lissabonstrategin omfattar sådana frågor som forskning, utbildning, fortbildning, tillgång till internet och e-handel. Den omfattar även reformer av socialförsäkringssystemen i EU, som måste bli hållbara för att kommande generationer också kan få ta del av dem. Varje vår träffas Europeiska rådet för att bedöma framstegen med att förverkliga Lissabonstrategin.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010