Ikon för Rikstermbanken

LOV

svenska termer: LOV
lagen om valfrihet
förklaring:

Lagen reglerar när och hur privata aktörer får erbjuda sina tjänster inom välfärdssektorn. Lagen är ett alternativ till Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, inom vissa sektorer i välfärdssektorn.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010