Ikon för Rikstermbanken

LOU

svenska termer: LOU
lagen om offentlig upphandling
förklaring:

Lagen reglerar vad som måste läggas ut på offentlig upphandling och hur en offentlig upphandling ska gå till.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010