Ikon för Rikstermbanken

LAS

svenska termer: LAS
lagen om anställningsskydd
förklaring:

LAS reglerar bl.a. uppsägningstider, löner under uppsägningstiden, giltigheten av uppsägningar, tidsbegränsade anställningar, företrädesrätt vid återanställning m.m. Syftet med lagen är att skydda arbetstagare under uppsägning och avsked.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010