Ikon för Rikstermbanken

Kyotoöverenskommelsen

svenska termer: Kyotoöverenskommelsen
Kyotoprotokollet
förklaring:

Namnet på den uppgörelse som träffades på konferensen i japanska Kyoto 1997. Kyotoprotokollet säger bl.a. att EU-länderna under perioden 2008–2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med åtta procent, USA med sju procent och Japan med sex procent, jämfört med utsläppen 1990. USA har ännu inte godkänt avtalet. I Montreal 2005 fick Kyotoprotokollet sin slutgiltiga utformning avseende på regler för efterlevande. En process för förhandlingar om internationellt samarbete och framtidens klimatregim efter år 2012 inleddes också.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010