Ikon för Rikstermbanken

Kennedyrundan

svensk term: Kennedyrundan
förklaring:

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda inom WTO som pågick från 1964 till 1967. Denna runda, som döptes efter den amerikanska presidenten, var den första förhandlingsrundan som fick stor uppslutning i och med att antalet länder som undertecknat GATT kraftigt hade ökat.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010