Ikon för Rikstermbanken

KPI

svenska termer: KPI
konsumentprisindex
förklaring:

KPI används av Riksbanken som ett mått på inflationen. KPI är genomsnittlig prisutveckling för den privata konsumtionen. KPI beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010