Ikon för Rikstermbanken

IMF

svenska termer: IMF
Internationella Valutafonden
förklaring:

IMF upprättades i samband med FN:s monetära och finansiella konferens i Bretton Woods 1944, och fungerar idag som en internationell bank som beviljar lån till länder i tillfälliga finansiella svårigheter. I och med utlåningen ställs vissa villkor på låneländerna att utföra de rekommendationer som IMF utfärdar om hur landet uppnår ekonomisk stabilitet.

engelska termer: International Monetary Fund
IMF
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010