Ikon för Rikstermbanken

ILO

svensk term: ILO
förklaring:

ILO, med sitt säte i Genève, bildades i samband med fredsfördraget i Versailles 1919 och är sedan 1946 ett självständigt fackorgan inom FN. Dess huvudsakliga uppgift är att främja social rättvisa, internationella lagar om mänskliga rättigheter och humana arbetsvillkor.

engelska termer: International Labour Organization
ILO
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010