Ikon för Rikstermbanken

I-land

svenska termer: I-land
industrialiserat land
förklaring:

En benämning på rikare länder som har gått igenom en industrialisering, och därmed tillhör de mer utvecklade länderna i världen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010