Ikon för Rikstermbanken

HDI

svensk term: HDI
förklaring:

HDI är ett mått på välstånd, på samma sätt som BNP. HDI väger förutom BNP även in förväntad livslängd och utbildningsnivå, samt tar hänsyn till andelen fattiga i landet

engelska termer: Human Development Index
HDI
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010