Ikon för Rikstermbanken

Greenfield-investering

svensk term: Greenfield-investering
förklaring:

Greenfield-investering är en form av direktinvestering i utlandet. Utlandsinvesteringen bygger i detta fall på att allt (byggnader, industrier, arbetskraft m.m.) byggs upp från grunden. Detta till skillnad från andra former av utlandsinvesteringar då ett företag antingen köper upp ett annat redan existerande företag i utlandet eller går ihop med ett annat företag i utlandet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010