Ikon för Rikstermbanken

GIIPS-länderna

svenska termer: GIIPS-länderna
PIIGS-länderna
förklaring:

GIIPS är en förkortning för Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien. Förkortningen har figurerat i internationell media sedan den internationella lågkonjunkturen 2009 och syftar till den problematik med de offentliga finanserna som dessa länder har gemensamt. Även förkortningen PIIGS har använts vilket syftar till samma länder.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010