Ikon för Rikstermbanken

GDP

svensk term: GDP
förklaring:

Den engelska motsvarigheten till vår bruttonationalprodukt, BNP. BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010