Ikon för Rikstermbanken

Göteborgsprotokollet

svenska termer: Göteborgsprotokollet
Protokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon
förklaring:

Det undertecknades, efter fem år av förberedelser, i Göteborg 1999 och tar ett samlat grepp om de tre ovan nämnda miljöproblemen och de fyra föroreningar som orsakar dem; svavel, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010