Ikon för Rikstermbanken

ERM2

svensk term: ERM2
förklaring:

Den europeiska växelkursmekanismen som är ett samarbete mellan euroländerna och de EU-länder som inte deltar i valutaunionen. Det innebär att man knutit sin valuta till euron och att valutan ska hållas inom ett band runt den förbestämda kursen. I ERM2 ingår nu Danmark och de baltiska länderna.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010