Ikon för Rikstermbanken

EFTA

svensk term: EFTA
förklaring:

Frihandelsavtal som trädde i kraft 1960 mellan länder som av olika anledningar valt att inte ingå i EG. I dag utgörs EFTA av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

engelska termer: European Free Trade Association
EFTA
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010