Ikon för Rikstermbanken

EES

svenska termer: EES
europeiska ekonomiska samarbetsområdet
förklaring:

Associeringsavtal mellan EU och EFTA-länderna, förutom Schweiz, som trädde i kraft 1994. Avtalet innebär att EFTA-länderna knyts till i EU:s inre marknad där det råder fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010