Ikon för Rikstermbanken

EBITA

svensk term: EBITA
förklaring:

Engelsk term som anger resultat före skatt, ränta och goodwillavskrivningar. Används för att jämföra resultat mellan bolag.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010