Ikon för Rikstermbanken

Doharundan

svensk term: Doharundan
förklaring:

Den nya multilaterala handelspolitiska förhandlingsrundan kallas ”utvecklingsagendan från Doha”. Att det blir en ny runda enades de 142 medlemsländerna i Världshandelsorganisationen (WTO) om vid ministerkonferensen i Doha i november 2001.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010