Ikon för Rikstermbanken

Cotonou-avtalet

svensk term: Cotonou-avtalet
förklaring:

I juni 2000 undertecknades det nya partnerskapsavtalet mellan EU och de 77 AVS-länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, det så kallade Cotonou-avtalet. Det ersätter de gamla Lomékonventionerna, som reglerat samarbetet under de senaste 25 åren. Samarbetet mellan EU och AVS-länderna täcker ett mycket brett spektrum, bl.a. handel, bistånd, råvarufrågor och kultur.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010