Ikon för Rikstermbanken

CSR

svensk term: CSR
förklaring:

Begreppet innefattar företagens samhällsansvar och är ett snävare begrepp än företagens samhällsengagemang. Begreppet har inte någon etablerad, internationellt fastlagd definition, men beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter. Ett sätt att definiera CSR är att utgå från begreppet hållbar utveckling. I praktiken handlar CSR både om att företagen ska uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen och i den mån den nationella lagstiftningen inte är tillräcklig, agera utifrån ett antal etablerade, fundamentala värden och rättigheter som är globala.

engelska termer: corporate social responsibility
CSR
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010