Ikon för Rikstermbanken

CLRTAP

svenska termer: CLRTAP
Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
förklaring:

Det är en konvention som har förhandlats fram inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa. Den trädde i kraft 1983.

engelska termer: Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CLRTAP
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010