Ikon för Rikstermbanken

BRP

svenska termer: BRP
bruttoregionalprodukten
förklaring:

BRP är den regionala motsvarigheten till BNP mätt från produktionssidan, dvs. värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. Alla regioners BRP summerar upp till BNP. BRP mäts alltid i löpande priser.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010