Ikon för Rikstermbanken

BNP

svenska termer: BNP
bruttonationalprodukt
definition:

värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period

anmärkning:

Detta beräknas också på regional nivå och då kallas det bruttoregionalprodukt, BRP.

engelsk term: GDP
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010