Ikon för Rikstermbanken

BNI

svenska termer: BNI
bruttonationalinkomst
förklaring:

BNI motsvarar det totala värdet av varor och tjänster som produceras i ett land, inklusive nettotransfereringar från utlandet minus nettotransfereringar till utländska medborgare.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010