Ikon för Rikstermbanken

öppna marknadsoperationer

svensk term: öppna marknadsoperationer
förklaring:

Sveriges riksbank (eller någon annan centralbank) gör öppna marknadsoperationer och med detta menas att riksbanken köper och säljer värdepapper i syfte att påverka det allmänna ränteläget.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010