Ikon för Rikstermbanken

öppet arbetslösa

svensk term: öppet arbetslösa
definition:

de personer som inte är sysselsatta men vill och kan arbeta och söker arbete

anmärkning:

Denna definition och mätmetod används inte längre av SCB. Sedan oktober 2007 redovisar SCB sin arbetslöshetsstatistik enligt internationell definition. Det betyder att man gått över från 16–64 år till 15–74 år samt att heltidsstuderande som är beredda och aktivt söker arbete definieras som arbetslösa.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010