Ikon för Rikstermbanken

ålderspensionssystemet

svensk term: ålderspensionssystemet
förklaring:

Ålderspensionssystemet ersätter det tidigare systemet med ATP och folkpension. Det äldre systemet kommer att fasas ut fram till 2018 och successivt ersättas av det nya systemet. Ålderspensionssystemet består av två delar. En fördelningsdel, inkomstpensionen inklusive tilläggspension, och en premiereservdel, premiepensionen. Inkomstpensionen finansieras i princip av de pensionsavgifter som betalas in löpande, medan premiepensionen finansieras av fonderade medel. I inkomstpensionen fungerar de allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, som en buffert. Premiepensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen i det allmänna ålderspensionssystemet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010