Ikon för Rikstermbanken

ympmedel

svensk term: ympmedel
definition:

material som, när det tillsätts en smält metall, ändrar strukturen hos metallen genom en kärnbildande effekt

anmärkning:

Ympmedlets verkan är starkast omedelbart efter tillsättandet och minskar med tiden till avgjutningen. Effekten erhålls ej genom legering.

engelsk term: inoculant
tysk term: Impstoff
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969