Ikon för Rikstermbanken

varmspricka

svensk term: varmspricka
definition:

spricka bildad vid kylningen av ett gjutstycke vanligen uppkommande mellan stelningstemperaturen och ett par hundra grader under stelningspunkten.

engelsk term: hot tear
tysk term: Warmriss
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969