Ikon för Rikstermbanken

värmebeständigt gjutjärn

svensk term: värmebeständigt gjutjärn
definition:

gjutjärn som kan användas vid hög temperatur utan att oxideras eller deformeras i någon högre grad

anmärkning:

Sådana gjutjärn är vanligen högt legerade med Cr, Si eller Al, varvid en stabil ferritisk grundmassa erhålls vid användningstemperaturerna, eller också med Ni, då en austenitisk grundmassa erhålles.

engelsk term: heat resisting cast iron
tysk term: hitzbeständiges Gusseisen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969