Ikon för Rikstermbanken

utmattningsgräns

svensk term: utmattningsgräns
definition:

den maximala belastning ett material kan uthärda under ett oändligt antal cykliska påkänningar utan att materialet brister

anmärkning:

I ett utmattningsdiagram, där påkänningen är uppritad som funktion av antalet belastningsväxlingar, är utmattningsgränsen den spänning, vid vilken den erhållna kurvan blivit horisontell.

engelsk term: fatigue limit
tysk term: Dauerfestigkeit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969