Ikon för Rikstermbanken

utmattning

svensk term: utmattning
definition:

tendens hos en metall att under upprepade cykliska påkänningar brista på väsentligt lägre nivåer än brottgränsen

engelsk term: fatigue
tysk term: Ermüdung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969