Ikon för Rikstermbanken

undereutektisk

svenska termer: undereutektisk
undereutektoid adj. 
förklaring:

Om en legering som håller lägre halt av legeringsämnet än, vad som svarar mot eutektisk respektive eutektoidisk sammansättning.

engelska termer: hypo-eutectic
hypo-eutectoid
untereutectoidisch
tysk term: untereutectisch
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969