Ikon för Rikstermbanken

tryckbrottgräns

svensk term: tryckbrottgräns
definition:

högsta spänning som en kropp kan utsättas för vid tryck till brott

anmärkning:

Tryckbrottgränsen beräknas som förhållandet mellan maximala tryckbelastningen och ursprungliga tvärsnittsarean.

engelsk term: compression strength
tysk term: Druckfestigkeit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969