Ikon för Rikstermbanken

torsionskraft

svensk term: torsionskraft
definition:

motkraft som erhålls i ett material då det utsätts för en ”vridande påkänning” (torsion)

engelsk term: torsional strain
tysk term: Verdrehungskraft
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969