Ikon för Rikstermbanken

töjning

svensk term: töjning
definition:

förhållande mellan den längdändring, som en kropp erhåller, när den utsätts för en kraft, och den ursprungliga längden i kraftriktningen

anmärkning:

Med töjning avses ofta endast längdändringen i millimeter.

se även:
engelsk term: linear strain
tysk term: Dehnung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969