Ikon för Rikstermbanken

svetsning

svensk term: svetsning
definition:

process som används vid förening av metallstycken medelst upphettning

anmärkning:

Smältsvetsning, som omfattar både gas-, båg- och motståndssvetsning, betyder att både det tillsatsmaterial, som används vid svetsningen, liksom intilliggande ytor av metallstyckena vid föreningsstället smälter.

engelsk term: welding
tysk term: Schweissen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969